Popis lektora

Silvia Sórádová

Povolaním som fyzioterapeut a špeciálny pedagóg – somatopéd
(pretelesne a zdravotne postihnutých). V detstve  som sa venovala
gymnastike, atletike, plávaniu,  v mladosti hlavne hádzanej. Po
založení rodiny som sa žiadnemu športu nevenovala, hoci ma môj
manžel – bežec často prehováral. Zlom nastal, keď ma moja
priateľka priviedla na kurz nordic walkingu v Nitre. Pre mňa to
bola láska na prvý pohľad. Fyzicky aj psychicky kompenzujem svoje
sedavé zamestnanie, užívam si veľkú radosť z pohybu a prírody,
akú som nepoznala. Navyše som spoznala množstvo fantastických
ľudí. Veľmi sa teším na všetkých záujemcov o walking, ktorým
dúfam odovzdám svoje nadšenie pre tento skvelý rehabilitačný šport.

Silvia Sórádová

Kvalifikácia :

Akreditovaná inštruktorka NW (certifikát SNWA)
Sprievodkyňa NW (certifikát SNWA)
absolvované Kurzy Špirálnej stabilizácie chrbta 1 A,B a 7A u MUDr. Smíška
absolvovaný kurz Basic Kinesiology Taping
štátna skúška zo špeciálnej didaktiky zdravotnej telesnej výchovy
maturitná skúška v odbore rehabilitačný pracovník
 • +421 910 321705

  • kurz Relax
  • Základné kurzy
  • Mini kurzy
  • Pravidelné tréningy walkerov
  • Dvojhodinovky pre pacientov so zdravotnými problémami
  • Individuálne a skupinové walkovačky
  • Teambuildingy