Slovenská asociácia Nordic Walking na svojich kurzoch školí aj certifikovaných inštruktorov/ky a sprievodcov/kyne NW. ZOZNAM VŠETKÝCH inštruktorov/kýň a sprievodcov/kýň ktorí majú platné certifikáty k januáru 2021.