MINI KURZ NW:

  • praktická výuka NW určená pre všetkých, ktorí majú záujem o základné informácie k nordic walking. Kurz je vhodný aj pre seniorov/ky, či pacientov/ky a osoby so zdravotným postihnutím
  • dĺžka: 3 hod.
  • cena: 30 €
  • bezplatné zapožičanie palíc na kurz
  • odborný garant: SNWA
  • školia certifikovaní inštruktori/ky SNWA/WMNWA
  • miesto kurzu: celé územie SR
  • min. počet prihlásených: 2 osoby

Termíny, miesta a prihlasovnie tu.