2022 (schválené pre implementáciu v roku 2023)

Projekt „Rozhýbme Humenné“

Hodnotenie projektu zo strany predkladateľa.

Projekt „Rozhýbme Humenné“  sa realizoval v roku 2023 a cieľom bolo  zvýšiť povedomie obyvateľov mesta Humenné a okolia o zdravej a finančne nenáročnej aktivite Nordic walking a jeho benefitoch.
Podarilo sa nám spropagovať nordic walking na sociálnych sieťach (facebook a instagram) kde vznikla stránka a skupina s rovnakým názvom „Nordic walking s Bebou Humenné/Poloniny“. Za rok sa mi podarilo osloviť viacerých lekárov a lekárnikov, rozdať im letáky do ambulancii a lekárni, zároveň osloviť kluby dôchodcov a pár škôl.
V šk.roku 2023/2024 som sa zapojila aj do projektu Inovatívne vzdelávanie, ktorý bol schválený Ministerstvom školstva vďaka Slovenskej asociácii nordic walking, kde sa realizujú tzv. Moduly a deti na základných školách majú na hodinách telesnej výchovy nordic walking.
Bola som zapojená do viacerých projektov ako napríklad wellness víkend alebo talk show v hoteli.
Skupina senioriek sa pravidelne celú zimu zúčastňovala dvojhodinoviek a niekoľko desiatok kurzov sa uskutočnilo počas roka.
V súčasnosti sa pracuje na založení NW klubu v Humennom a zapojiť do chôdze aj deti alebo organizovať teambuildingy.
Záujem o nordic walking v našom regióne rastie a verím, že v budúcom roku budem aktívne pokračovať.
bo
Ďakujem zo srdca SNWA a tebe Lucia za príležitosť.
bo
Beáta Bachurová, predkladateľka a realizátorka projektu
bo
Hodnotenie projektu zo strany SNWA.

Rok 2023: Projekt dosahuje výsledky, uvedené v zadaní.

2019 (schválené pre implementáciu v roku 2020)

Projekt „Zaradenie nordic walkingu ako pohybovej aktivity pre seniorov obyvateľstva Košíc“

Hodnotenie projektu zo strany predkladateľa.

Projekt s názvom „Zaradenie nordic walkingu ako pohybovej aktivity pre seniorov obyvateľstva Košíc“ sa realizoval v roku 2020 v rámci projektovej schémy „Ultrawalker pre zdravie“.

Cieľom projektu bolo priviesť hlavne seniorov a pacientov k pravidelným pohybovým aktivitám, ktoré by mali pozitívny vplyv na ich telesné ako aj duševné zdravie.

V roku 2019 sme vytvorili na sociálnej sieti Facebook skupinku „Kráčajme zdravo“, pomocou ktorej sme organizovali výlety v trvaní 2-5 hodín na pravidelnej týždennej báze.

V priebehu roka 2020 sme venovali veľkú časť energie na propagáciu a tvorbu príspevkov s obsahom benefitov nordic walkingu. Vynaložená energia sa ukázalo ako prínosná, nakoľko až 90% zúčastnených tvorili seniori. Spojenie ozdravno-športovej aktivity spolu so sociálnym aspektom sa ukázalo ako veľmi efektívne. Samotní seniori túto aktivitu hodnotia ako prínosnú pre ich zdravie (fyzické aj psychické), o čom svedčí fakt, že výlety naďalej pokračujú a stali sa súčasťou bežného života mnohých seniorov.

Tejto fáze však predcházali „dvojhodinovky“ (určené pre pacientov a seniorov). V roku 2020 sa prostredníctvom SNWA uskutočnilo cca 50 dvojhodinoviek a tréningov pre seniorov a pacientov, t.j. v priemere sme sa stretávali 5x do mesiaca, kde boli využívané NW paličky poskytnuté SNWA.

Táto skutočnosť prispela  k uskutočneniu zadaného cieľa: „ šíriť povedomie o zdravotných benefitoch NW“ a viesť lekcie pre seniorov.

V roku 2020 sa podarilo vytvoriť prostredníctvom sociálnej siete Facebook skupinu „Nordic walking Košice“, kde zdieľame naše skúsenosti, príklady z praxe, fotky zo spoločných stretnutí a taktiež odkazy na najbližšie ponúkané kurzy poskytované prostredníctvom SNWA. Pomocou tejto skupiny šírime povedomie o nordic walkingu v rámci regiónu a taktiež o jeho zdravotných benefitoch.

Pri predkladaní projektu nikto z nás netušil, že rok 2020 bude „iný“ vďaka epidemiologickej situácii  a celosvetovej epidémii  šíreniu vírusu .

Napriek tejto situácii, sa nám podarilo naplniť takmer všetky ciele. Zvýšenie počtu seniorov a ich zapojenie do NW aktivít považujem práve v tejto „psychicky náročnej dobe“ pre nich za veľký prínos.  Táto pravidelná outdorová aktivita u seniorov sa ukázala ako prínosná pre výrazné zlepšenie koordinácie pohybu, držanie tela a motivácie k pohybu. Pomohla hlavne eliminovať samotu, ktorá bola (je) často  negatívnym prvkom v ich živote. Čo mňa osobne najviac teší, že sa nám spolu so SNWA podarilo pre seniorov zaradiť do ich života zmysluplné a efektívne využitie voľného času- t.j. pravidelné nordic walkingové aktivity.

Na záver by som ešte rada spomenula, že ako inštruktorka som sa často stretávala so spätnou väzbou od seniorov, že mnohé zdravotné ťažkosti s ktorými spočiatku prichádzali sa pri pravidelných lekciách  výrazne zlepšili, prípadne sa odstránili.

Verím, že Košice sa budú rozrastať o ďalších aktívnych seniorov, ktorí majú chuť na sebe pracovať a zlepšovať svoje zdravie.

Lucii a SNWA ďakujem za podporu a priazeň.

Janette Neklapilová, predkladateľka a realizátorka projektu

Hodnotenie projektu zo strany SNWA.

Rok 2020: Projekt dosahuje výsledky, uvedené v zadaní.

2018 (schválené pre implementáciu v roku 2019)

Projekt „Zavedenie opatrení na regeneráciu a rekondíciu zamestnancov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja“

Hodnotenie projektu zo strany predkladateľa.

Projekt s názvom „Zavedenie opatrení na regeneráciu a rekondíciu zamestnancov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja“ sa realizoval v roku 2019 v rámci projektovej schémy „Ultrawalker pre zdravie“. Cieľom projektu bolo ponúknuť sedavým zamestnancov takú outdoorovú pohybovú aktivitu, ktorá by kompenzovala pohybovú chudobu administratívnych zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

V priebehu roka sme veľkú časť energie venovali propagovaniu severskej chôdze nielen v rámci úradu (článok v Župných ozvenách), ale aj v meste Nitra, či blízkom okolí (plagáty, letáky do domácností, články na webstránke www.vertebralia.sk, fb propagácia, články na webe dodomacnosti.sk alebo imunita.online).

Až 30 nadšených walkerov absolvovalo mini kurz podľa konceptu Slovenskej asociácie NW. Neboli to iba kolegovia z úradu, ale často aj ich priatelia a známi, či rodinní príslušníci. Absolventi mini kurzu sa stretávali podľa individuálnych časových možností na piatkových „paličkovaniach“ v nádhernom historickom parku v Topoľčiankach alebo cez týždeň po práci pri rieke Nitra. Aj keď sme sa nestretávali so železnou pravidelnosťou, predsa to bolo až 17 krát, keď sme si užili pohyb vonku s cvičeniami a dobrou náladou. Veľmi ma teší, že sa sem -tam pridali aj násťroční, pochvalu si zaslúžia aj aktívni seniori. Počítame s pokračovaním týchto aktivít aj v budúcom roku, navyše plánujeme zorganizovať aj walkerský výlet na hrad Hrušov a Gýmeš a výuku severskej chôdze v rámci dňa zdravia na úrade samosprávneho kraja.

Lucii a SNWA ďakujem za podporu a priazeň !!!

Silvia Sórádová, prekladateľka a realizátorka projektu

Hodnotenie projektu zo strany SNWA.

Rok 2019: Projekt dosahuje výsledky, uvedené v zadaní.

2017 (schválené pre implementáciu v roku 2018)

Projekt NORDIC WALKING DOBŠINÁ

Hodnotenie projektu zo strany predkladateľa.

Mesto Dobšiná si vytýčilo v roku 2017 prostredníctvom svojich zamestnancov z oddelenia kultúry a športu priviesť ľudí od detí až po seniorov k pravidelným pohybovým aktivitám, ktoré by mali pozitívny vplyv na ich telesné, psychické ale aj sociálne schopnosti a zručnosti.

Prostredníctvom zamestnankyne mesta a akreditovanej inštruktorky SNWA Katky Vargovej sme vybrali šport nordic walking relatívne nový, ktorý si stihol získať priaznivcov na celom svete a zapojiť sa do grantového programu „Ultrawalker regiónom“ vyhlásený Slovenskou asociáciou nordic walkingu.

Neúnavnou prácou walkerov z Dobšinej a Horného Gemera prepadli čaru severskej chôdze nielen seniori, ale aj ľudia so sedavým zamestnaním. Tí, ktorí mali problémy s pohybovým ústrojenstvom, nadváhou ale aj deti. Prostredníctvom akcii sme sa snažili prezentovať „paličkovanie“ ako šport ktorý je určený všetkým vekovým skupinám. Vytvorili sme si na sociálnej sieti profil /facebook/ Nordic walking Dobšiná, ktorý sme zamerali na našu činnosť: osloviť čo najširší okruch ľudí z Horného Gemera zdieľaním fotografií, článkov, videí a zaujímavých odkazov týkajúcich sa nordic walkingu.

V priebehu roka 2018 sme vytvorili aj v spolupráci s o.z. ŠK DOBŠINÁ tridsať akcií, ktoré mali trvanie od dvoch hodiny až po celodenné výlety. Počas eventov sme objavovali zaujímavé lokality Dobšinej, Gemera ale aj Slovenska. Snažili sme sa ľuďom prostredníctvom správnej techniky v spojení s rozcvičkou, špeciálnym cvičením, stretchingom ukázať ako sa dá nenútenou formou naučiť techniku nordic walkingu a zároveň bojovať proti civilizačným chorobám. A na čo nemôžeme zabudnúť je fakt, že tento spôsob chôdze vo výraznej miere vylepšoval celkovú psychickú kondíciu skupiny.

Týmto vyhodnotením by sme chceli upozorniť na obrovský ozdravovací potenciál tohto jednoduchého celoročného a časo-priestorovo nenáročného „paličkovania“.  Ak máte chuť na sebe pracovať a zlepšiť svoje zdravie, tak neváhajte a pridajte sa!

Ďakujeme za vašu podporu a priazeň.

Za mesto Dobšiná Katarína Vargová, referent oddelenia kultúry a športu.

Hodnotenie projektu zo strany SNWA.

Rok 2018: Projekt dosahuje výsledky, uvedené v zadaní.

2016 (schválené pre implementáciu v roku 2017)

Projekt Zaradenie Nordic Walkingu do výučby a krúžkových aktivít 2. stupňa základnej školy.

Hodnotenie projektu zo strany predkladateľa.

„Základná škola, Námestie Š. Kluberta 10 v Levoči sa zapojila do projektu SNWA Ultrawalker deťom. Žiaci pravidelne praktizovali Nordic Walking s akreditovanou inštruktorkou SNWA Máriou Benčatovou. Lekcie prebiehali počas celého školského roka a v každom počasí, čo priaznivo vplývalo na imunitu zúčastnených. Popoludňajšie stretnutia sa začínali rozcvičkou na školskom dvore, pokračovali nacvičovaním správnej techniky, spestrené boli posilňovacími, koordinačno-balansačnými cvičeniami či hrami. Medzi žiakmi boli obľúbené aj rôzne dráhy postavené s využitím paličiek, počas ktorých sa dobre zabavili a okrem zdravia utužili aj vzťahy. Lekcie boli vždy ukončené strečingom. Žiaci s využitím špeciálnych paličiek poznávali prírodné i kultúrne krásy Levoče. Okrem nich si túto športovo-ozdravnú aktivitu vyskúšali aj viacerí učitelia, čo tiež vďaka neformálnej atmosfére pomohlo zlepšiť ich vzťahy so žiakmi. V škole bola vytvorená nástenka venovaná NW, žiaci vymýšľali názov pre svoj tím aj logo. Počas Dňa rodiny v Levoči boli do otvorenej lekcie zapojení aj rodičia žiakov či širšia verejnosť v meste.

Ďakujeme za podporu!“

Mgr. Mária Benčatová, pedagóg

Hodnotenie projektu zo strany SNWA.

Rok 2017: Projekt dosahuje výsledky, uvedené v zadaní.

Logo vymyslela žiačka Mária Combová :)

2015 (schválené pre implementáciu v roku 2016)

Projekt rozvoja Nordic Walkingu v rámci učebných osnov ZŠ pri zdravotníckom zariadení  Šrobárov ústav DTaRCH

Hodnotenie projektu zo strany predkladateľa.

„Sú to už dva roky, čo sa naša Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Dolnom Smokovci zapojila do projektu Ultrawalker deťom. Nordic walking bol už v tom čase zaradený do učebných osnov TV (u nás zdravotnej TV). Vďaka tomu sa každoročne všetci naši žiaci naučia čo to z techniky NW a zároveň nachodia na čerstvom vzduchu množstvo km.
Podarilo sa nám preto nachodiť najvyšší počet kilometrov a stali sme sa víťazmi. Cenou boli skvelé „walkerské zbrane“..paličky. Náš walkerský arzenál sa rozšíril a aj vďaka tomu sa nám lepšie darilo organizovat podujatia ako ORIENTAČNÝ NW a 3.MAJSTRÁK SVETA DETÍ.
Zároveň sme obdržali aj poukaz na nákup v športovom obchode Rysy,ktorú nám daroval pán Peter Karabin,ktorý bol absolútny víťaz súťaže UltraWalker 2105. Za jeho úžasný počin sa deti mali možnosť naučiť sa základom lezenia a práce s pulzometrami. Podarilo sa nám zakúpiť si dve lezecké sedačky a 3 jednoduchšie pulzometre.

Aj vďaka tomu sa posúva úroveň a rôznorodosť pohybovývh aktivít, ktoré naučíme deti poćas liečebného pobytu stále ďalej.

Veľmi pekne ďakujeme.“

Mgr.Zuzana Šucová,špeciálny pedagóg

 

Hodnotenie projektu zo strany SNWA.

Rok 2016 : Projekt dosahuje výsledky, uvedené v zadaní.