Hlavné poslanie a úloha Slovenskej asociácie Nordic Walking (SNWA)

  • podpora rozvoja Nordic Walking v SR
  • vzdelávanie inštruktorov/riek, sprievodcov/kýň a širokej verejnostiSlovakia MNWAcademy logo final 1
  • propagácia NW v SR a vo svete
  • reprezentácia NW SR platformy v zahraničí

SNWA sa v r. 2019 stala členom Medzinárodnej rady Nordic Walking (ICNW).

SNWA vzdeláva certifikovaných/é inštrutkorov/ky ako Slovenská akadémia Moderného NW (člen Svetovej akadémie Moderného NW).

Prezidentka SNWA, má najvyššiu úroveň certifikácie pre lektorov nordic walking na svete – Národný Tréner (National Coach), ktoré udeľuje Medzinárodná federácia Nordic Walking (INWA) a certifikát Tréner moderného nw, udeľuje ICNW (Medzinárodná rada nordic walkingu) a WMNWA (Svetová akadémia moderného nw).

Stanovy SNWA.

HISTÓRIA SNWA: