Hlavné poslanie a úloha Slovenskej asociácie Nordic Walking (SNWA)

  • podpora rozvoja Nordic Walking v SR
  • podpora rozvoja súťaží Nordic Walking v SR (valným zhromaždením SNWA, od r. 2017 nepodporujeme NW súťaže)
  • propagácia NW v SR a celej EÚ
  • reprezentácia NW SR platformy v zahraničí

SNWA sa v r. 2019 stala členom Medzinárodnej rady Nordic Walking (ICNW).

Prezidentka SNWA, má najvyššiu úroveň certifikácie pre lektorov nordic walking na svete – Národný Tréner (National Coach), ktoré udeľuje Medzinárodná federácia Nordic Walking (INWA) a certifikát Tréner moderného nw, udeľuje ICNW (Medzinárodná rada nordic walkingu) a WMNWA (Svetová akadémia moderného nw).

Stanovy SNWA.