PRO ULTRAWALKER je
grantový program Slovenskej asociácie Nordic Walking
, o.z. (SNWA),
vyhlasovaný každoročne v rámci súťaže Walker/Walkerka.

CIELE GRANTOVÉHO PROGRAMU

Cieľom programu je podpora a rozvoj projektov v rámci projektových schém :

ULTRAWALKER DEŤOM

Podpora udržateľných projektov zvýšenia pohybovej aktivity detí s využitím Nordic walking

ULTRAWALKER PRE ZDRAVIE

Projekty využitia Nordic walking ako súčasti ozdravných a rehabilitačných programov

ULTRAWALKER REGIÓNOM

Rozvoj infraštruktúry a projektov umožňujúcich inklúziu Nordic walking do regionálnych aktivít v oblasti športu a zdravia.

PRAVIDLÁ

Podpora projektov v rámci programu je poskytovaná ako grantový príspevok vo forme 10 párov Nordic walking palíc. Grantový príspevok na aktuálny kalendárny rok je vytvorený zo súkromnej dotácie prezidentky SNWA, Lucii Okoličányovej.

O grantový príspevok v rámci programu sa môže uchádzať ľubovoľná fyzická, alebo právnická osoba s trvalým pobytom / sídlom na Slovensku, ktorá :

  • Vyplní prihlášku do grantového programu
  • Spracuje jednoduchý projekt, v ktorom uvedie skutkový stav a ciele projektu

Prijaté žiadosti o grant vyhodnocuje 1x ročne výberová komisia, zložená zo zástupcov SNWA a externých organizácií. Výberová komisia si vyhradzuje právo udeliť viacero grantov v kalendárnom roku, prípadne neudeliť ani jeden a stanoviť formu podpory projektov podľa špecifík každého projektu.

Žiadatelia môžu podať viacero projektov v rámci grantového programu. Projekty musia spĺňať podmienku udržateľnosti a preukázateľnosti výsledkov.

Prijímatelia grantov budú aj s projektmi uverejnení na webovej stránke SNWA.

Viac informácií a prihlasovací formulár tu.

Ocenené projekty tu.

Hodnotenie a výsledky projektov tu.

KOMPLETNÉ PROPOZÍCIE PROGRAMU PRO ULTRAWALKER

Download (PDF, 129KB)

PROPOZÍCIE PROGRAMU NA STIAHNUTIE TU (nové okno)