Slovenská asociácia Nordic Walking od 1.1.2018 (schválené valným zhromaždením marec 2017), neorganizuje, nespoluorganizuje ani nepodporuje súťaže v NW. Máme za to, že pretekárska, športová chôdza nedodržiava zásaditosti aktívnej zdravej chôdze a nepodporuje zdravie v komplexnosti.

Komplexnosť zapojenia aktívneho postoja do chôdze a zapojenia vyše 90 % svalov tela, nie je pri pretekárskej, rýchlej chôdzi možné. V NW asociácii sa nepreteká, s NW získavame mnoho zdravotných benefitov.

Ani zakladatelia NW, Tuomo Jantunen a Leena Jääskeläinen, nepodporujú a nesúhlasia so súťažami v nordic walking.

Jedinú súťaž, ktorú organizujeme a podporujeme, je WALKER / WALKERKA . Pred prihlásením sa do tejto súťaže je nutné mať absolvovaný min. MINIKURZ SNWA.

Foto: Tuomo Jantunen a Leena Jääskeläinen – zakladatelia NW na svete a naša prezidentka Lucia Okoličányová.

Vyhlásenie Medzinárodnej rady nordic walking (International Council of Nordic Walking – ICNW):