Slovenská asociácia Nordic Walking od 1.1.2018 (schválené valným zhromaždením marec 2017), neorganizuje, nespoluorganizuje ani nepodporuje súťaže v nordic walking. Pretekárska, športová chôdza nedodržiava zásady aktívnej, zdravej chôdze a nepodporuje zdravie.

Komplexnosť zapojenia aktívneho postoja do chôdze a zapojenia vyše 90 % svalov tela, nie je pri pretekárskej, rýchlej chôdzi možné. V našej asociácii sa nepreteká, nordic walking je fyzioterapia. Prostredníctvom nw získavame mnoho zdravotných benefitov.

Ani zakladatelia nordic walking, Tuomo Jantunen a Leena Jääskeläinen, či riaditeľka Medzinárodnej rady nordic walking Tiina Arrankoski nepodporujú a nesúhlasia so súťažami v nordic walking. Ani v joge, pilates, či SPS systéme sa nepreteká, nie je to možné.

Jedinú súťaž, ktorú organizujeme a podporujeme, je WALKER / WALKERKA . Pred prihlásením sa do tejto súťaže je nutné mať absolvovaný min. MINIKURZ SNWA.

Foto: Tuomo Jantunen a Leena Jääskeläinen – zakladatelia NW na svete a naša prezidentka Lucia Okoličányová.

Vyhlásenie Medzinárodnej rady nordic walking (International Council of Nordic Walking – ICNW), ktorej je naša asociácia členom. Píše sa v ňom aj o tom, že nordic walking nie je pretekárska disciplína: