MINI KURZ [Šaštín-Stráže]

Šaštín Stráže Šaštín Stráže

ÚVOD DO NORDIC WALKINGU. Pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť základy Nordic Walkingu. MINI kurz je vedený podľa štandardov Svetovej akadémie moderného NW. Dĺžka: ...

30€

MINI KURZ [Šaštín-Stráže]

Šaštín Stráže Šaštín Stráže

ÚVOD DO NORDIC WALKINGU. Pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť základy Nordic Walkingu. MINI kurz je vedený podľa štandardov Svetovej akadémie moderného NW. Dĺžka: ...

30€