MINI KURZ [Bánovce nad Bebravou]

Bánovce nad Bebravou Vodná nádrž Prusy, Bánovce nad Bebravou

ÚVOD DO NORDIC WALKINGU. Pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť základy Nordic Walkingu. MINI kurz je vedený podľa štandardov Svetovej akadémie moderného NW. Dĺžka: celkom ...

30€

Title