TRÉNING NW:

  • praktická výuka NW určená pre tých, ktorí už absolvovali min. Minikurz SNWA a majú zvládnuté základy techniky
  • Tréning NW je pravidelnou aktivitou, vhodnou pre tých, ktorí chcú NW zaradiť do svojho týždenného, resp. pravidelného pohybového harmonogramu
  • výborná aktivita pre športovcov, ako kompenzácia jednostranného zaťaženia z iného druhu športu, či rehabilitácia
  • dĺžka: 2 hod.
  • cena: 13 €
  • odborný garant: SNWA
  • školia certifikovaní inštruktori/ky SNWA/WMNWA
  • miesto kurzu: celé územie SR
  • min. počet prihlásených: 3 osoby
  • účasť na Tréningu NW je podmienená absolvovaním aspoň MINI KURZU SNWA

Termíny, miesta a prihlasovanie tu.