REGISTRÁCIA NOVÝCH ČLENOV

Postup je nasledovný:

  • Zoznámte sa so stanovami.
  • Registrujte sa online na tejto stránke (ako jednotlivec, alebo klub) a do emailu dostanete informácie
  • Zaplaťte členský poplatok na príslušný rok

REGISTRÁCIA ZA ČLENA SNWA

PRIHLÁŠKA - za člena SNWA

Registrácia za člena SNWA

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som vo formulári uviedol/la, sú pravdivé. Súčasne v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. svojím podpisom udeľujem súhlas Slovenskej asociácii Nordic Walking, o.z. so spracovaním, a uchovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto formulári pre potreby registrácie. Účastník/čka poskytuje údaje dobrovoľne a súhlas je daný na dobu neurčitú. Účastník/čka má právo udelený súhlas odvolať zaslaním písomného oznámenia.

 

UŽ SOM ČLENOM

Potom máte počas roka nasledovné výhody:

  • Ste pravidelne elektronickou formou informovaní o dianí v oblasti NW na Slovensku a v zahraničí
  • Máte nárok na zľavu 10 % na Nordic Walking vybavenie (paličky, ruksaky, atď.) na našom eshope
  • Máte nárok na bezplatné vstupné na vybrané akcie SNWA

Valným zhromaždením SNWA sú odsúhlasené nasledovné členské príspevky:

  • Jednotlivec: 20 €
  • Klub/firma: 100 €

Číslo účtu pre zasielanie členských príspevkov je (IBAN): SK19 1100 0000 0029 2589 3903