Pre základné informácie, ciele, pravidlá a rozdelenie grantového programu prezidentky SNWA, PRO ULTRAWALKER, kliknite tu.

Prihláška do programu

Právna forma žiadateľa o príspevok

POPIS PROJEKTU

(tu uveďte stručne vlastnými slovami popis projektu)
Prihlásením súhlasím s propozíciami grantového programu PRO ULTRAWALKER a zároveň v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov a uverejnenia informácii o mojom projekte na web stránke a Facebook stránke SNWA, pre potreby Slovenskej asociácie NW (SNWA).