Základným poslaním SNWA je vzdelávanie:

  • lektorov/riek nordic walkingu (certifikovaní/é inštruktori/ky, sprievodcovia/kyne)
  • walkerov/ky, nadšencov nordic walkingu aj fyzioterapuetov/ky
  • aktívnych aj hobby športovcov/kýň
  • širokej nordic walking verejnosti vrátane pacientov/tiek

SNWA vzdeláva najsúčasnejšou metodikou, systémom Moderný nordic walking. Metodiku a licenciu sme získali od tých naj na svete, ICNW (Medzinárodná rada nordic walkingu) a WMNWA (Svetová akadémia moderného nw).

Od januára 2019 sa SNWA stala licencovaným zástupcom Svetovej akadémie moderného NW pre Slovensko a od decembra 2022 aj pre Česko.

Všetci naši inštruktri/ky prešli v júni 2019 a októbri 2022 preškolením na inštruktorov/ky Moderného NW I. stupňa.