Cukrovka sa častejšie vyskytuje u dospelých ľudí vyššieho veku. Čoraz viac sa však diagnostikuje už aj u mladých ľudí a detí. Vzniká v dôsledku nedostatočnej tvorby inzulínu v beta bunkách pankreasu. Nordic walking napomáha vyrovnaniu nerovnováhy medzi produkciou inzulínu v betabunkách pankreasu a účinkom inzulínu v cieľových tkanivách. Walkeri, ktorí pravidelne a správnou technikou praktizovali NW, sa z diabetu druhého typu úplne vyliečili.

Výskum:

NW a diabetes

NW a diabetes u seniorov/riek

NW a inzulínová rezistencia

NW a prediabetizmus