Prevádzka

Slovenská asociácia Nordic Walking, o.z.

NW Centrum, stanica Štrbské Pleso

059 85 Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

email : info@snwa.sk

Tel : +421 905 601 914

Banka (IBAN): SK19 1100 0000 0029 2589 3903

Zakladateľka a prezidentka SNWA

Lucia Okoličányová