Popis lektora

Lenka Roskošová

ZDRAVÝM pohybom vieme dosiahnuť veľmi veľa. Už niekoľko rokov nadšene vediem touto cestou aj iných, pretože viem, ako dokáže pomôcť. Preto Nordic Walking.

Vrcholový šport v mladosti ma naučil vôli, sebazapreniu aj hodnotám, pocitu z tímového aj osobného víťazstva. Na časy každodenných tréningov, zápasov a reprezentovanie Slovenska v pozemnom hokeji spomínam rada, pretože ma kondične aj osobnostne posunuli.

Neskôr prišla rodina a 20 rokov zanedbávania sa sedavým spôsobom života a stresom. Až po 2 vážnych operáciách som „reštartom“ pri cvičení Pilates cítila, ako dokáže kontrolovaný a rovnomerný pohyb uzdravovať a že vôbec nemusí byť stereotypný a nudný! Po tejto „facke“ som sa k aktívnemu pohybu vrátila, už ako akreditovaný inštruktor Pilates. Odvtedy mi pohyb robí radosť a moje telo je už na ňom príjemne závislé… Pravidelne sa zúčastňujem odborných seminárov v oblasti anatómie a zdravého pohybu, aby som mohla tieto informácie ďalej odovzdávať mojim cvičiacim. Pred piatimi rokmi sme zariadili vlastný priestor na cvičenie a založili športový klub.

K môjmu pohybovému vzdelávaniu patril aj základný kurz NW, po ktorom som pochopila, že ide o ďalší úžasný pohyb ktorý chcem vyučovať. Preto som NW ponúkla mojim „pilatesákom“ ako certifikovaný sprievodca a o 2 roky neskôr ako inštruktor. Intenzívnym inštruktorským kurzom NW a vďaka oddanej a zanietenej prezidentke SNWA, trénerke Lucii Okoličányovej, sa mi podarilo vedomosti o NW ešte viac prehĺbiť.

Okrem množstva zdravotných benefitov ktoré NW pri správnej technike prináša je krásne aj to, že zároveň spája skvelých ľudí. Jedným z nich je aj môj manžel, ktorý je sprievodcom a Nordic Walking je našou spoločnou ,,zdravou záľubou“. Preto sa vždy tešíme, ak niekto na lekciu privedie manžela, rodiča… Lekcie vedieme spolu a navzájom sa dopĺňame.

Rozhodnime sa  – cítiť sa lepšie, po všetkých stránkach“

Kvalifikácia:

  • Certifikovaná inštruktorka (certifikát SNWA, WMNWA)
  • Inštruktorka Pilates I. stupňa
  • Inštruktorka Pilates v tehotenstve a po pôrode