MINI KURZ [SENEC – Nová Dedinka]

SENEC Hlavná 45, Nová Dedinka (SENEC), Slovenská republika

ÚVOD DO NORDIC WALKINGU. Pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť základy Nordic Walkingu. MINI kurz je vedený podľa štandardov Svetovej akadémie moderného NW. Dĺžka: ...

30€

MINI KURZ [SENEC – Nová Dedinka]

SENEC Hlavná 45, Nová Dedinka (SENEC), Slovenská republika

ÚVOD DO NORDIC WALKINGU. Pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť základy Nordic Walkingu. MINI kurz je vedený podľa štandardov Svetovej akadémie moderného NW. Dĺžka: ...

30€