Nahrávam Udalosti

Všetky Udalosti

Inštruktorský modul „Relax“

Je určený len certifikovaným inštruktorkám a inštruktorom SNWA, ktorí sa vyškolením stanú inštruktormi aj nášho nového kurzu s názvom „Relax“. Následne budú naši vyškolení/né inštruktri/ky nový kurz od jari 2023 viesť pre verejnosť vo svojich lokalitách. Kurz bude vhodný pre každého, kto sa chce naučiť účinne zrelaxovať a odbúrať stres pomocou rôznych techník, nie len chodeckých a dýchacích. Naučíme sa, čo je to byť „tu a teraz“, ako sa stať prítomným, ako sa upokojiť, vyčistiť si hlavu, vnímať prírodu a svoje telo a nemať milión myšlienok naraz. Kurz Relax je vyvinutý na základe dnešných potrieb nás, zaneprázdnených, vystresovaných dospelákov.

Inštruktorský modul „Relax“ vedie Lucia Okoličányová, zakladateľka a prezidentka SNWA, certifikovaná inštruktorka školy dýchania, Oxygen Advantage © a absolventka Mindfulness MBSR programu.

Prihláška na Inštruktorský modul "Relax"

INFO O ÚČASTNÍKOVI/ČKE

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som vo formulári uviedol/la, sú pravdivé. Súčasne v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. svojím podpisom udeľujem súhlas Slovenskej asociácii Nordic Walking, o.z. so spracovaním, a uchovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto formulári pre potreby registrácie a zároveň súhlasím s použitím fotografií z kurzu na propagačné účely SNWA. Účastník/čka poskytuje údaje dobrovoľne a súhlas je daný na dobu neurčitú. Účastník/čka má právo udelený súhlas odvolať zaslaním písomného oznámenia.

Zdieľajte tento článok, vyberte si platformu!