MINI KURZ [Žiar nad Hronom]

Žiar nad Hronom Partizánska 154, Žiar nad Hronom

ÚVOD DO NORDIC WALKINGU. Pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť základy Nordic Walkingu. MINI kurz je vedený podľa štandardov Svetovej akadémie moderného NW. Dĺžka: celkom ...

30€