MINI KURZ [SPIŠSKÁ BELÁ]

SPIŠSKÁ BELÁ strážky, Spišská Belá, Slovenská republika

ÚVOD DO NORDIC WALKINGU. Pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť základy Nordic Walkingu. MINI kurz je vedený podľa štandardov Svetovej akadémie moderného NW. Dĺžka: ...

30€