MINI KURZ [BA-VAJNORY]

BA - VAJNORY Na doline 831 07, Bratislava

ÚVOD DO NORDIC WALKINGU. Pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť základy Nordic Walkingu. MINI kurz je vedený podľa štandardov World Modern Nordic Walking Academy ...

30€