SNWA organizuje viac krát ročne víkendové a týždňové workshop pre všetkých, ktorí majú záujem naučiť sa alebo zdokonaliť techniku NW, získať vedomosti z prednášok na rôzne témy, spoznať walkerky/rov a stráviť príjemné dni v  prírode. Vždy niečo nové, vždy niečo zaujímavé a nezabudnuteľné…

Workshopy sa konajú viac x za rok aj v zahraničí, od 2022 dokonca niektoré aj online. Vyberte si z nášho kalendára.