ZÁKLADNÝ KURZ [ŠAMORÍN I]

Nahrávam Udalosti

Všetky Udalosti

NORDIC WALKING do hĺbky!

Pre amatérskych aj profi športovcov, fyzioterapeutov, zdravotnícky personál, trénerov a všetkých, čo majú záujem sa naučiť walkovať.
Počas kurzu Vás naučíme Nordic Walking teoreticky aj prakticky.

Základný kurz je vedený podľa štandardov Svetovej akadémie moderného NW.
Dĺžka: celkom 5,5 hod.
Účastníci dostávajú certifikát SNWA o absolvovaní kurzu.

OBSAH KURZU

  • materiálne vybavenie
  • zdravotné benefity
  • nácvik správnej techniky
  • zahrievacie, koordinačné, posilňovacie a strečingové metódy
  • odstraňovanie chýb

Garant kurzu:

  • L. Okoličányová, trénerka WMNWA, akreditovaná inštruktorka, prezidentka SNWA

Prihláška na ZÁKLADNÝ KURZ - ŠAMORÍN

INFO O ÚČASTNÍKOVI

KONTAKTNÉ ÚDAJE

ZDRAVOTNÉ OBMEDZENIA (ak existujú)

Podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som vo formulári uviedol/la, sú pravdivé. Súčasne v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. svojím podpisom udeľujem súhlas Slovenskej asociácii Nordic Walking, o.z. so spracovaním, a uchovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto formulári pre potreby registrácie a vystavenia certifikátu kurzu a zároveň súhlasím s použitím fotografií z kurzu na propagačné účely SNWA. Účastník/čka poskytuje údaje dobrovoľne a súhlas je daný na dobu neurčitú. Účastník/čka má právo udelený súhlas odvolať zaslaním písomného oznámenia.

Zdieľajte tento článok, vyberte si platformu!

Title

Go to Top