Loading udalosti
  • This event has passed.

Inštruktorský seminár SNWA.

Si akreditovaná/certifikovaná inštruktor/ka SNWA a chceš pokračovať v spolupráci so SNWA?
Potom je nutné, aby si sa zúčastnil/a júnového praktického inštruktorského seminára. Budeme
dolaďovať, doškoľovať s zlepšovať techniku v metodike Svetovej akadémie moderného nw!
Podmienkou účasti je uhradené členské SNWA na rok 2019.
Účasť je nutná, tešíme sa na stretnutie!

Prihláška na inštruktorský seminár SNWA

INFO O ÚČASTNÍKOVI

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som vo formulári uviedol/la, sú pravdivé. Súčasne v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. svojím podpisom udeľujem súhlas Slovenskej asociácii Nordic Walking, o.z. so spracovaním, a uchovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto formulári pre potreby registrácie a zároveň súhlasím s použitím fotografií z kurzu na propagačné účely SNWA. Účastník/čka poskytuje údaje dobrovoľne a súhlas je daný na dobu neurčitú. Účastník/čka má právo udelený súhlas odvolať zaslaním písomného oznámenia.

Napísať komentár