Inštruktorský seminár

Nahrávam Udalosti

Inštruktorský seminár SNWA.

Si certifikovaná/ý inštruktor/ka SNWA?

Chceš sa stretnúť osobne aj s ostatnými inštruktormi/kami?

Chceš sa dozvedieť viac o metodike vedení kurzov SNWA, nastaveniach NW u kolegýň/ov v iných regiónoch, nápadoch, problémoch, atď? 

Chceš si doladiť techniku?

Neváhaj a prihlás sa na náš inštruktorský seminár, ktorý sa v roku 2021 koná v hoteli Termál vo Vyhniach – 25.júla 2021 -13:00 – 16:00 hod. (môže sa predĺžiť).

Prebehne aj zasadnutie valného zhromaždenia SNWA.

Čaká Ťa stretnutie o NW, plné nových informácií, stretnutie v uzavretej skupine inštruktorov/iek 🙂

Prihláška na inštruktorský seminár SNWA

INFO O ÚČASTNÍKOVI

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som vo formulári uviedol/la, sú pravdivé. Súčasne v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. svojím podpisom udeľujem súhlas Slovenskej asociácii Nordic Walking, o.z. so spracovaním, a uchovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto formulári pre potreby registrácie a zároveň súhlasím s použitím fotografií z kurzu na propagačné účely SNWA. Účastník/čka poskytuje údaje dobrovoľne a súhlas je daný na dobu neurčitú. Účastník/čka má právo udelený súhlas odvolať zaslaním písomného oznámenia.
Go to Top