Nahrávam Udalosti

Všetky Udalosti

Inštruktorský seminár SNWA.

Si certifikovaná/ý inštruktor/ka SNWA?

Chceš sa stretnúť osobne aj s ostatnými inštruktormi/kami?

Chceš sa dozvedieť viac o metodike vedení kurzov SNWA, nastaveniach NW u kolegýň/ov v iných regiónoch, nápadoch, problémoch, atď? 

Vypočuť si prednášku o chôdzi a dolných končatinách priamo od fyzioterapeutky?

Vypočuť si prednášku, ako sa chovať v lese, keď sa stretneš s divokou zverou?

Chceš si doladiť techniku?

Neváhaj a prihlás sa emailom na náš inštruktorský seminár, ktorý sa v roku 2022 koná v Rohožníku, 7.5.2022.

Čaká Ťa stretnutie o NW, plné nových informácií, stretnutie v uzavretej skupine inštruktorov/iek :)

Program:

  • 11:15 – 12:15  Seminár, Lucia Okoličányová
  • 12:15 – 12:45  Obed
  • 12:45 – 13:20  Prednáška „Divoká zver v lese, ako sa zachovať“, poľovník
  • 13:20 – 14:15  Prednáška „Kĺby dolnej končatiny pri chôdzi“ L. Zagyi inštruktorka SNWA a  fyzioterapeutka
  • 14:15 – 14:30  Vyhodnotenie Inštruktor/ka roka 2021
  • 14:30 – 17:00  Walkovačka

Ak máš záujem o ubytovanie, poradia Ti na emaily: nw.rohoznik@gmail.com

Prihláška na inštruktorský seminár SNWA - 1.10. - 2.10.2022, Žilina

INFO O ÚČASTNÍKOVI/ČKE

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som vo formulári uviedol/la, sú pravdivé. Súčasne v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. svojím podpisom udeľujem súhlas Slovenskej asociácii Nordic Walking, o.z. so spracovaním, a uchovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto formulári pre potreby registrácie a zároveň súhlasím s použitím fotografií z kurzu na propagačné účely SNWA. Účastník/čka poskytuje údaje dobrovoľne a súhlas je daný na dobu neurčitú. Účastník/čka má právo udelený súhlas odvolať zaslaním písomného oznámenia.

 

 

Zdieľajte tento článok, vyberte si platformu!