REGISTRÁCIA NOVÝCH ČLENOV

Postup je nasledovný :

  • Zoznámte sa so stanovami.
  • Registrujte sa online na tejto stránke (ako jednotlivec, alebo klub) a do emailu dostanete informácie
  • Zaplaťte členský poplatok na príslušný rok

REGISTRÁCIA ZA ČLENA SNWA

PRIHLÁŠKA - za člena SNWA

Registrácia za člena SNWA

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som vo formulári uviedol/la, sú pravdivé. Súčasne v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. svojím podpisom udeľujem súhlas Slovenskej asociácii Nordic Walking, o.z. so spracovaním, a uchovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto formulári pre potreby registrácie. Účastník/čka poskytuje údaje dobrovoľne a súhlas je daný na dobu neurčitú. Účastník/čka má právo udelený súhlas odvolať zaslaním písomného oznámenia.

 

UŽ SOM ČLENOM

Potom máte počas roka nasledovné výhody :

  • Ste pravidelne elektronickou formou informovaní o dianí v oblasti NW na Slovensku a v zahraničí
  • Máte nárok na zľavu 10 % na Nordic Walking vybavenie (paličky, ruksaky, atď.) v 1.Nordic Walking centre na Štrbskom Plese a na našom eshope.
  • Môžete využívať zľavu 10 % na kurzy poriadané SNWA
  • Máte nárok na bezplatné vstupné na vybrané akcie SNWA

Nezabudnite na pravidelné uhrádzanie ročných príspevkov 🙂

Pre rok 2019/2020 boli Valným zhromaždením SNWA odsúhlasené nasledovné členské príspevky :

  • Jednotlivec  : 20 €
  • Klub / firma : 100 €

Číslo účtu pre zasielanie členských príspevkov je (IBAN): SK19 1100 0000 0029 2589 3903