Viete, že Slovenská asociácia Nordic Walking vzdeláva NW podľa najmodernejších svetových metód?

ICNW (International Council of Nordic Walking) – Medzinárodná Rada Nordic Walking je vedecká organizácia na podporu NW, výskumu, vzdelávania a celkového rozvoja NW na celom svete. Vznikla v r. 2016 vo Fínsku a jej zakladatelia/ky a členovia/ky sú významní zahraniční tréneri/ky, vedci/kyne, lekári/ky a fyzioterapeuti/ky.

 

Vzdelávacou inštitúciou ICNW je WMNWA (World Modern Nordic Walking Academy) – Svetová akadémia Moderného nw. Trénerom/kou v tejto akadémii je možné sa stať jedine, ak si vás vedenie akadémie vyberie. T.j. sleduje Vašu niekoľko ročnú prácu, techniku, účasť na medzinárodných nw kongresoch, rozvoj nw vo Vašej krajine, pokroky a úspechy. Následne ste vyškolený/ná na „Modern NW Coach“ a stávate sa vedúcim lídrom Moderného nw vo Vašej krajine.

Prezidentka SNWA, Lucia Okoličányová spĺňala vyššie uvedené kritériá a bola v r. 2018 oslovená vedením WMNWA na spoluprácu a následne v r. 2019 vyškolená na medzinárodnú trénerku Moderného NW. Stala sa tak piatou trénerkou WMNWA na svete. A zároveň prezidentkou Modernej NW Akadémie – Slovensko. Slovenská asociácia NW sa následne stala členom ICNW.  Všetci naši inštruktori/ky boli v júni 2019 preškolení na inštr. Moderného NW a ďalších, nových/vé inštr. vzdelávame podľa najmodernejšej NW techniky.

Robíme zo srdca a naplno, to preto…