[ PRIHLASOVANIE JEDNOTLIVCOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH PODUJATÍ TU ]

PRAVIDLÁ PRE HODNOTENIE DRUŽSTIEV v Slovak Nordic Walking Tour

KATEGÓRIE DRUŽSTIEV (TÍMOV) :

P.č. Kategória Počet mužov / žien Vek
1 Juniori Min. 3 juniori <= 17
2 Juniorky Min. 3 juniorky <= 17
3 Muži Min. 3 muži >=18
4 Ženy Min. 3 ženy >=18
5 MIX Traja, z toho min. 1 žena Bez obmedzenia

V súpiske jednotlivých družstiev na súťaž môže byť prihlásených viac pretekárov. Jeden pretekár môže v byť rámci súťaže zapísaný na súpiske iba jedného družstva. Družstvo zastupuje jeho kapitán.
Pretekár môže štartovať súčasne v individuálnej kategórii a byť aj súčasťou družstva (tímu).

Do hodnotenia družstiev pre SNWT sa na podujatí započítavajú body, dosiahnuté najlepšími troma pretekármi z družstva v rámci jedného podujatia. Podmienkou bodovania družstva na podujatí je jeho predchádzajúca registrácia na tejto stránke

Členovia takto registrovaného družstva si môžu na každom z podujatí Slovak Nordic Walking Tour pri svojej registrácii na podujatie uviesť názov svojho družstva a prispieť tak svojimi bodmi do celkového hodnotenia družstva v rámci série podujatí SNWT.

PRIHLÁŠKA DRUŽSTVA do Slovak Nordic Walking Tour

[att_box color=“blue“ fade_in=“false“ float=“center“ text_align=“left“ width=“100%“] [gravityform id=“18″ title=“false“ description=“false“] [/att_box]

 

 

ZOZNAM DRUŽSTIEV / TÍMOV v Slovak Nordic Walking Tour

Ev.č.Cieľ projektu
SCHÉMA : ULTRAWALKER DEŤOM
20016/1/1Zaradenie Nordic Walkingu do výučby a krúžkových aktivít detí 2. stupňa ZŠ Š.Kluberta, Levoča
20016/1/2Využitie NordicWalkingu v krúžkovej činnosti pri Základnej škole Stankovany
20016/1/3Zvýšenie počtu detí a mládeže v aktivitách Nordic Walkingu územnej organizácie Fénix, Trnovec nad Váhom
20016/1/4Motivácia detí k aktívnemu a pravidelnému cvičeniu a využívaniu voľného času, ZŠ Palárikovo
SCHÉMA : ULTRAWALKER PRE ZDRAVIE
20016/2/1Zlepšenie zdravia a kondície
20016/2/2Rehabilitácia po operácii pohybového ústrojenstva

 

[ SÚPISKA PRIHLÁSENÝCH DRUŽSTIEV ]