Nahrávam Udalosti

Všetky Udalosti

PRIPRAVUJEME!

Medzinárodný seminár „Líder funkčného pohybu“.

Absolútna novinka na československom trhu v spolupráci so zahraničnými expertmi/kami.

Termín: 1.mája –  5. mája 2024, Brno.

Budeme debatovať a učiť sa, ako sa správne, zdravo, funkčne hýbať, nie len prostredníctvom nordic walking. Určené pre všetkých, ktorých zaujíma a baví naše telo v pohybe :)

Cena: pripravujeme

Prihláška na medzinárodný seminár Líder funkčného pohybu. Brno, 1-5 máj 2024

INFO O ÚČASTNÍKOVI/ČKE

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som vo formulári uviedol/la, sú pravdivé. Súčasne v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. svojím podpisom udeľujem súhlas Slovenskej asociácii Nordic Walking, o.z. so spracovaním, a uchovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto formulári pre potreby registrácie a zároveň súhlasím s použitím fotografií z kurzu na propagačné účely SNWA. Účastník/čka poskytuje údaje dobrovoľne a súhlas je daný na dobu neurčitú. Účastník/čka má právo udelený súhlas odvolať zaslaním písomného oznámenia.

Zdieľajte tento článok, vyberte si platformu!