Kurz RELAX Stará Ľubovňa

Nahrávam Udalosti

Všetky Udalosti

NOVINKA – kurz RELAX!

určená pre každého, kto sa chce naučiť účinne zrelaxovať a odbúrať stres pomocou rôznych techník, nie len chodeckých a dýchacích.

Vonku v prírode sa naučíme:

  • ako správne dýchať
  • čo je to byť „tu a teraz“
  • ako sa stať prítomným a všímavým
  • ako sa upokojiť
  • vyčistiť si hlavu
  • vnímať prírodu a svoje telo
  • nemať milión myšlienok naraz

Na tomto kurze budeme samozrejme aj nordicwalkingovať.

Kurz RELAX je vyvinutý na základe dnešných potrieb nás, zaneprázdnených, vystresovaných dospelákov.

Dĺžka: celkom 3 hod. vonku v prírode

Obsah kurzu:

  • teoretické a praktické cvičenia na správne dýchanie, odbúranie stresu a sprítomnenie sa
  • implementácia cvičení do bežného života a chôdze
  • nácvik správnej techniky nordic walking aj s prepojením na cvičenia

Garant kurzu: Lucia Okoličányová, zakladateľka a prezidentka SNWA, WMNWA® národná trénerka, certifikovaná inštruktorka školy dýchania, Oxygen Advantage © a absolventka Mindfulness MBSR programu.

Prihláška na KURZ RELAX STARÁ ĽUBOVŇA

INFO O ÚČASTNÍKOVI

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som vo formulári uviedol/la, sú pravdivé. Súčasne v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. svojím podpisom udeľujem súhlas Slovenskej asociácii Nordic Walking, o.z. so spracovaním, a uchovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto formulári pre potreby registrácie a vystavenia certifikátu kurzu a zároveň súhlasím s použitím fotografií z kurzu na propagačné účely SNWA. Účastník/čka poskytuje údaje dobrovoľne a súhlas je daný na dobu neurčitú. Účastník/čka má právo udelený súhlas odvolať zaslaním písomného oznámenia.

Zdieľajte tento článok, vyberte si platformu!

Title

Go to Top