Inštruktorský seminár

Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Inštruktorský seminár SNWA.

Si akreditovaná / certifikovaná inštruktor/ka SNWA?

Chceš sa stretnúť osobne aj s ostatnými inštruktormi/kami?

Chceš sa dozvedieť viac o metodike vedení kurzov SNWA, nastaveniach NW u kolegov v iných regiónoch, nápadoch, problémoch, atď?

Preberieme aj budúcnosť SNWA vzdelávania a všetko s tým spojené!

Vyhodnotíme najaktívnejšieho inštruktora/ku.

Neváhaj a prihlás sa na náš inštruktorský seminár, ktorý sa v roku 2019 koná v Bratislave – 16. marca (miesto bude upresnené. Tentoraz sa stretneme vnútri, aby sme si všetko v kľude prebrali.).

Po seminári bude aj zasadnutie valného zhromaždenia SNWA.

Čaká Ťa stretnutie o NW, plné nových informácií, stretnutie v uzavretej skupine inštruktorov/iek 🙂

Prihláška na inštruktorský seminár SNWA

INFO O ÚČASTNÍKOVI

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som vo formulári uviedol/la, sú pravdivé. Súčasne v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. svojím podpisom udeľujem súhlas Slovenskej asociácii Nordic Walking, o.z. so spracovaním, a uchovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto formulári pre potreby registrácie a zároveň súhlasím s použitím fotografií z kurzu na propagačné účely SNWA. Účastník/čka poskytuje údaje dobrovoľne a súhlas je daný na dobu neurčitú. Účastník/čka má právo udelený súhlas odvolať zaslaním písomného oznámenia.
Go to Top