Dvojhodinovka [ŠTRKOVEC]

Home/Bratislava, Dvojhodinovka/Dvojhodinovka [ŠTRKOVEC]
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Spoznajme nordic walking!

Pre všetkých, ktorí kvôli svojej fyzickej kondícii nezvládnu MINI kurz (3 hod.), napr. pacientov či seniorov. Kurz je vhodný tiež pre tých, ktorí majú obmedzené časové možnosti z dôvodu napr. materskej, či rodičovskej dovolenky.

Pre korektné zvládnutie techniky NW odporúčame absolvovať aspoň tri Dvojhodinovky NW.

Dvojhodinovka je vedená podľa štandardov SNWA.

Dĺžka: celkom 2 hod.

Minimálny počet osôb 3.

OBSAH KURZU

  • nácvik správnej techniky NW

GARANT KURZU:

  • L. Okoličányová, národná trénerka, akreditovaná inštruktorka, prezidentka SNWA

 

Prihláška na DVOJHODINOVKA - BRATISLAVA - Dúbravka

INFO O ÚČASTNÍKOVI

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som vo formulári uviedol/la, sú pravdivé. Súčasne v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. svojím podpisom udeľujem súhlas Slovenskej asociácii Nordic Walking, o.z. so spracovaním, a uchovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto formulári pre potreby registrácie a zároveň súhlasím s použitím fotografií z kurzu na propagačné účely SNWA. Účastník/čka poskytuje údaje dobrovoľne a súhlas je daný na dobu neurčitú. Účastník/čka má právo udelený súhlas odvolať zaslaním písomného oznámenia.
Go to Top