Dvojhodinovka [KOMÁRNO]

Nahrávam Udalosti

Všetky Udalosti

Spoznajme nordic walking!

Pre všetkých, ktorí kvôli svojej fyzickej kondícii nezvládnu MINI kurz (3 hod.) – pacientov/ky či seniorov/ky. Kurz je vhodný tiež pre tých, ktorí majú obmedzené časové možnosti z dôvodu materskej, či rodičovskej dovolenky.

Pre korektné zvládnutie techniky NW odporúčame absolvovať aspoň tri Dvojhodinovky NW.

Dvojhodinovka je vedená podľa štandardov SNWA.

Dĺžka: celkom 2 hod.

Minimálny počet osôb 3.

OBSAH KURZU

  • nácvik správnej techniky NW

GARANT KURZU:

  • L. Okoličányová, WMNWA národná trénerka, akreditovaná inštruktorka, prezidentka SNWA

Prihláška na DVOJHODINOVKA - KOMÁRNO

INFO O ÚČASTNÍKOVI

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som vo formulári uviedol/la, sú pravdivé. Súčasne v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. svojím podpisom udeľujem súhlas Slovenskej asociácii Nordic Walking, o.z. so spracovaním, a uchovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto formulári pre potreby registrácie a vystavenia certifikátu kurzu a zároveň súhlasím s použitím fotografií z kurzu na propagačné účely SNWA. Účastník/čka poskytuje údaje dobrovoľne a súhlas je daný na dobu neurčitú. Účastník/čka má právo udelený súhlas odvolať zaslaním písomného oznámenia.

Zdieľajte tento článok, vyberte si platformu!

Title

Go to Top