DOLAĎOVAČKA s prezidentkou SNWA DOLNÁ KRUPÁ

Nahrávam Udalosti

Všetky Udalosti

Dolaďovačka s prezidentkou SNWA

Chceli by ste si doladiť nw techniku?

Chceli by ste odstrániť nw zlozvyky?

Chcete stretnúť našu prezidentku osobne?

Chcete aby Vám techniku doladila osoba, ktorej technika bola vyhodnotená ako najlepšia na svete?

Máte záujem stretnúť aj iných walkerov z Vášho okolia?

Potom neváhajte a prihláste sa na našu Dolaďovačku!

Prihláška na Dolaďovačka s prezidentkou SNWA

INFO O ÚČASTNÍKOVI/ČKE

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som vo formulári uviedol/la, sú pravdivé. Súčasne v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. svojím podpisom udeľujem súhlas Slovenskej asociácii Nordic Walking, o.z. so spracovaním, a uchovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto formulári pre potreby registrácie a zároveň súhlasím s použitím fotografií z kurzu na propagačné účely SNWA. Účastník/čka poskytuje údaje dobrovoľne a súhlas je daný na dobu neurčitú. Účastník/čka má právo udelený súhlas odvolať zaslaním písomného oznámenia.

Zdieľajte tento článok, vyberte si platformu!

Title

Go to Top