OBNOVENIE/aktualizácia už neplatných certifikátov „Sprievodca NW“ a „Inštruktor severskej chôdze“:

  • obnova expirovaného certifikátu
  • teoretická a praktická lekcia k novinkám v oblasti NW
  • doladenie NW techniky
  • dĺžka: 2 hod. (Sprievodca), 3 hod. (Inštruktor)
  • cena: 20 € (Sprievodca), 30 € (Inštruktor)
  • odborný garant: SNWA
  • školí: prezidentka SNWA
  • miesto školenia: Vysoké Tatry, resp. podľa dohody