Išli by ste na masáž k niekomu, kto nemá kvalifikáciu? Alebo ku kaderníkovi/čke, fyzioterapeutovi/ke, či lekárovi/ke? Žiaľ, vo väčšine slovenských kúpeľov je to tak, že Nordic Walking učia nekvalifikovaní inštruktori/ky. Počet kúpeľov sa z rôznych zdrojov líši, na Slovensku ich máme okolo 25. Okrem troch výnimiek, kúpele Brusno, Smokovec a Tatranská Kotlina, Vám v tých ostatných ponúknu Nordic Walking bez kvalifikovaného inštruktora/ky. Pritom NW nie je zatiaľ hradený poisťovňami (v zahraničí bežná prax) a za lekcie si aj v kúpeľoch musíte platiť. V niektorých lokalitách (napr. Dudince) Vám NW ponúknu v rámci balíčka „zdarma“, ale opäť bez lektorskej kvalifikácie. Je to paradox, že vo väčšine kúpeľov, kde sa chodíme liečiť, nás prostredníctvom NW neozdravujú. A pritom Nordic Walking má najviac zdravotných benefitov spomedzi všetkých aktivít.

Slovenská asociácia NW pred dvoma rokmi listom oslovila všetky kúpele s oznamom, že Nordic Walking je akreditovaný šport MŠVVaŠ SR a teda, pre výkon povolania v tomto odbore je nutné získať akreditovaný certifikát. Tento je možné získať len u nás v asociácii. Znamená to, že všetci, ktorí majú záujem NW vyučovať a nemajú absolvovaný kurz u nás, konajú protizákonne. Existuje výnimka, ak akreditovaný kurz absolvujete v inom štáte a doklady si nostrifikujete na našom ministerstve. Nakoľko Poliaci akreditáciu nemajú, Češi ju získali len nedávno, je veľmi malá šanca, takéhoto inštruktora/ku stretnúť. Toto je „len“ technická stránka a kontrola dodržiavania zákonov nie je našťastie naša záležitosť. Pre nás je oveľa horší fakt, že v kúpeľoch! vyučujú Nordic Walking osoby, ktoré žiaľ často nepoznajú ani jeho základy. Aj naďalej sa na vlastnej koži presviedčame, že to, čo sa vo väčšine kúpeľov tvári ako NW, nemá s NW veľa spoločného.

Na našom webe máme zoznam inštruktorov/inštruktoriek, kde si veľmi jednoducho overíte, kto je školený. V našom zozname nájdete aj Sprievodcov/kyne. Školíme ich na kratších, víkendových kurzoch. Sprievodcovia NW využívajú ako podpornú činnosť k ich hlavnej. Veríme, že postupne sa prístup kúpeľov (kde by správna výučba vysoko ozdravnej aktivity mala byť prvoradá) zmení a svojich zamestnancov odborne vyškolia. 

Lucia Okoličányová, prezidentka SNWA