Beseda o zdravom pohybe a jeho vplyve na duševné a fyzické zdravie.

Piatok 19. 8. 2022 o 17.00h., Žilina, Nadácia POLIS, Mariánske námestie 31

Vstup: voľný

Hostia:
Lucia Okoličányová, prezidentka a zakladateľka Slovenskej asociácie Nordic Walking, národná trénerka Svetovej akadémie moderného nw

Norbert Uhnák, klinický psychológ a psychoterapeut, supervízor, predseda Slovenskej spoločnosti pre koncentratívnu pohybovú terapiu

Moderuje: Martin Staňo, Rádio_FM

  • Pohyb a jeho vplyv na zdravie jednotlivca a spoločnosti, a tiež na výšku IQ jednotlivca a spoločnosti.
  • Pohyb ako terapia.
  • Čo je to koncentratívna pohybová terapia? Aké sú jej filozofické a teoretické východiská?
  • Aké ťažkosti môže pomôcť riešiť, liečiť alebo pozitívne ovplyvňovať?
  • Čo je moderný nordic walking, aké sú jeho princípy a ciele? A ako chodiť zdravo?
  • Rozdiel medzi turistikou a nordic walkingom.
  • Nordic walking ako najlacnejšia ozdravno – pohybová aktivita na svete.
  • Prečo je pre nás severská chôdza taká dobrá, aké sú jej zdravotné benefity a je vhodná aj pre deti?
  • Manifest walkera a walkerky.

Súčasťou podujatia bude prezentácia knihy Lucie Okoličányovej Moderný nordic walking. Kráčame za zdravím.

LUCIA OKOLIČÁNYOVÁ, prezidentka a spoluzakladateľka Slovenskej asociácie Nordic Walking. Jedna z piatich trénerov svetovej školy moderného nordic walking na svete. Riaditeľka Svetovej akadémie moderného nordic walking pre Slovensko. Na ostatných svetových kongresoch nordic walking vyhodnotená, ako trénerka s najlepšou technikou na svete. Autorka knihy Moderný nordic walking. Slovenka roka 2022 / kategória šport.

RÓBERT UHNÁK o sebe:

Volám sa Norbert Uhnák, som ročník 1973, žijem a pracujem v Bratislave. Ako napovedá moja profesia, pracujem s ľuďmi, ktorí pre seba hľadajú východiská z osobnej ťažkej situácie, potrebujú nájsť nové perspektívy vo vzťahoch alebo sa chcú oslobodiť od nepríjemných pocitov, ktoré spôsobujú rôzne duševné poruchy. Ponúkam však aj rozvoj ľudí v pracovných tímoch a komunitách v oblasti komunikačných zručností, vzájomnej spolupráce, zvládania konfliktných situácií a efektívneho využívania času.

Skúsenosť ma naučila, že pokiaľ chce človek (a rovnako to platí o skupine ľudí) nájsť pre seba nový smer v živote, je treba objaviť vlastné zdroje. Týmito zdrojmi sú všetky pozitívne vzťahové skúsenosti, vlastná tvorivosť, hravosť, schopnosti a zručnosti. Rád pomáham klientom odkrývať a znovu aktivovať vlastné zdroje, podporujem rast a rozmanitosť nových zdrojov.

Ako profesionál sa stotožňujem s myšlienkou, že veľa vnútorných zdrojov súvisí s telesným prežívaním. Vo svojich postupoch preto často využívam koncentratívnu pohybovú terapiu. Je to psychoterapeutická metóda, ktorá pracuje s vnímaním telesného prežívania v rôznych formách pohybu. Za bohatý rezervoár zdrojov považujem aj vnútorný svet predstáv človeka. Klientom umožňujem z neho čerpať metódou katatýmne imaginatívnej psychoterapie.