Inštruktorský modul „Relax“

Je určený len certifikovaným inštruktorkám a inštruktorom SNWA, ktorí sa vyškolením stanú inštruktormi aj nášho nového kurzu s názvom „Relax“. Následne budú naši vyškolení/né inštruktri/ky nový kurz od jari 2023 viesť pre verejnosť vo svojich lokalitách. Kurz bude vhodný pre každého, kto sa chce naučiť účinne zrelaxovať a odbúrať stres pomocou rôznych techník, nie len chodeckých a dýchacích. Naučíme sa, čo je to byť „tu a teraz“, ako sa stať prítomným, ako sa upokojiť, vyčistiť si hlavu, vnímať prírodu a svoje telo a nemať milión myšlienok naraz. Kurz Relax je vyvinutý na základe dnešných potrieb nás, zaneprázdnených, vystresovaných dospelákov.

Inštruktorský modul „Relax“ vedie Lucia Okoličányová, zakladateľka a prezidentka SNWA, certifikovaná inštruktorka školy dýchania, Oxygen Advantage © a absolventka Mindfulness MBSR programu.

Prihlasovanie: