Loading udalosti
  • This event has passed.

Inštruktorský seminár SNWA.

Si akreditovaná inštruktorka / inštruktor SNWA?

Chceš sa stretnúť osobne aj s ostatnými inštruktormi/kami?

Chceš si doladiť techniku pod odborným okom prezidentky SNWA a ostatných kolegýň/ov?

Chceš si pokecať o metodike vedení kurzov SNWA, nastaveniach NW u kolegov v iných regiónoch, nápadoch, problémoch, atď?

Potom neváhaj a prihlás sa na náš inštruktorský seminár, ktorý sa v roku 2018 koná v Bratislave – 19. mája.

Čaká Ťa stretnutie o NW v teórii aj praxi, plné nových informácií, stretnutie v uzavretej skupine inštruktorov/iek 🙂

Prihláška na inštruktorský seminár SNWA

INFO O ÚČASTNÍKOVI

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som vo formulári uviedol/la, sú pravdivé. Súčasne v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. svojím podpisom udeľujem súhlas Slovenskej asociácii Nordic Walking, o.z. so spracovaním, a uchovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto formulári pre potreby registrácie a zároveň súhlasím s použitím fotografií z kurzu na propagačné účely SNWA. Účastník/čka poskytuje údaje dobrovoľne a súhlas je daný na dobu neurčitú. Účastník/čka má právo udelený súhlas odvolať zaslaním písomného oznámenia.

Napísať komentár