SPRIEVODCA NW

Certifikát je platný dva roky od vydania. Ak máte certifikát po tomto termíne, môžete si vybrať ktorýkoľvek kurz “Sprievodca NW” a prihlásiť sa na doškolenie prostredníctvom emailu, na info@snwa.sk.

  • 2 hodiny (novinky v oblasti NW a doladenie techniky)

  • 20 €, vrátane vydania nového certifikátu

CERTIFIKOVANÝ INŠTRUKTOR NORDIC WALKING

Inštruktorský certifikát je platný tri roky od vydania. Ak máte certifikát po tomto termíne, môžete si vybrať  kurz, resp. inú akciu SNWA a prihlásiť sa na doškolenie prostredníctvom emailu, na info@snwa.sk.

  • 3 hodiny (novinky v oblasti NW a doladenie techniky)

  • 30 €, vrátane vydania nového certifikátu